Предназначение:

за детски учители и директори с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Педагогопсихологическо пространство на развитието на 5–7-годишното дете. Педагогическо взаимодействие в детската градина, съобразно с Програма за подготвителна група в детската градина и училище. Педагогически анализ на програмни системи в предучилищен етап. Учебно съдържание на образователните направления. Програма за подготвителна група/клас в контекста на общата и специална подготовка на детето за училище. Приемственост детска градина – начално училище. Интеграция на деца със СОП в условията на детската градина. ИКТ в образованието. Научноизследователската дейност на детския учител. Статистика за педагози.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720