Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители с четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни образователни концепции за модернизиране на образователния процес в 1.-4. клас – психологически и педагогически аспекти. ДОИ и новата учебна документация – предпоставка за обновяване на учебното съдържание по математика. Обновяване на технологията и техниките на обучение по математика. Приложение на информационно-комуникационните технологии в образователния процес по математика. Функции на образователната диагностика и нейната роля за модернизиране на обучението в 1.-4. клас по математика.

Програмата завършва със защита на дипломна работа.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  28 юни 2016 - 28 юни 2017
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720