Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогически специалисти (учители, възпитатели, директори и др.), работещи в детските градини, училищата и центровете за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Следдипломна кавалификация
 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1
 • Време на провеждане:
  1-2 април
 • Ръководител:
  доц. д-р Захари Захариев
 • За контакт и заявки:

  zahari_nie@yahoo.com; 0888 414813