Департамент за информация и усъвършенстване на учители | Оценяване на качеството на образованието по български език и литература
Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по български език и литература, които проявяват интерес към оценяване на резултатите от работата си с учениците и се подготвят за придобиване на четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Индикатори за качество на образованието. Акценти във външното и вътрешното оценяване. ДОИ за учебно съдържание и за оценяване. Система от тестове за проверка и оценка на постиженията на учениците в края на 4., 8. и 12. клас.

Програмата завършва с обсъждане на критерии за качествено образование по български език и литература.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  проф. д-р Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:

  r.penkova@abv.bg; 02 8080 720