Предназначение:

за учители по български език и литература, които проявяват интерес към оценяване на резултатите от работата си с учениците и се подготвят за придобиване на четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Индикатори за качество на образованието. Акценти във външното и вътрешното оценяване. ДОИ за учебно съдържание и за оценяване. Система от тестове за проверка и оценка на постиженията на учениците в края на 4., 8. и 12. клас.

Програмата завършва с обсъждане на критерии за качествено образование по български език и литература.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  проф. дпн Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort