Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За учители по английски език/чужд език, които се подготвят за придобиване на V–IV професионалноквалификационна степен и проявяват интерес към проблемите на обучението по английски език/чужд език.

Тематична рамка:

Принципи на комуникативно ориентираното обучение. Интерактивни дейности в обучението. Модифициране на речевото поведение: четене, слушане, говорене, писане. Стратегии и техники на преподаване и учене.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на изработен от участниците вариант на методически материали.

 • Подготовка за:
  IV–V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:

  24-25 февруари 2018 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:

  Йонка Ковачева
  diuu_katedra_xo@abv.bg; тел: 02 8080 720