1Предназначение:

за учители, които притежават пета и желаят да придобият четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Принципи на комуникативно ориентираното обучение. Интерактивни дейности в обучението. Съвременни методи за усвояване на аспектите на езика и развитие на речевите умения. Стратегии и техники на преподаване и учене. Проверка и оценка на знанията и уменията.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на изработен от участниците вариант на методически материали.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720