Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители с пета професионалноквалификационна степен и интерес към обновяване на технологията на работа с различни исторически източници.

Тематична рамка:

Политически, стопански, социални и културни аспекти на историческото развитие на България и света от Античността до средата на 20. век – нови идеи и изследвания. Дидактически аспекти на обновяването на историческото съдържание. Проучване и представяне на библиографски справки за нови изследвания в областта на историята и методиката на обучението по предмета. Анотация на библиографски източник. Разработване на вариант на тема от учебната програма в съответствие с изискванията за представянето й в учебник.

Програмата завършва с обсъждане на представени от участниците варианти на теми, съобразно критериите за разработване на учебник.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:

  6-7 юли, начало 10 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:

  bstoimenova@abv.bg; 0879 994183