Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физическо възпитание и спорт с пета професионалнoквалификационна степен.

Тематична рамка:

Педагогически аспекти в обучението по физическо възпитание и спорт.

Програмата завършва с обсъждане на проекти на участниците за теоретично изложение по конкретна тема.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  ас. Даринка Игнатова
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720