Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Овладяване на стратегии за учене и на специфични умения в обучението по математика. Учебните задачи – образователна цел, съдържание, дейности на учениците, организация на дейностите. Учебните задачи в структурата на урока. Техники на обучение за мотивиране на учениците и за стимулиране на активното учене.

Програмата завършва с представяне и обосноваване на разработка на урок.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  ас. Весела Мирчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720