Предназначение:

за учители по немски език без професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към проблемите на обучението по немски език и се подготвят за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по немски език и приложението им в новите учебни програми. Съвременни европейски тенденции в езиковото образование. Национални традиции и нови съдържателни и технологични елементи. Система от упражнения за развиване на комуникативноречеви умения у учениците. Контрол и оценяване на знанията и уменията на учениците.

Програмата завършва с обмен на конкретни идеи за подобряване на организацията на образователния процес по немски език.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720