Предназначение:

За учители по английски език без професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към проблемите на обучението по английски език и се подготвят за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по английски език и литература и приложението им в новите учебни програми. Съвременни тенденции и методи в обучението по английски език. Система от упражнения за развиване на комуникативноречеви умения у учениците. Контрол и оценяване на знанията и уменията на учениците.

Програмата завършва с обмен на конкретни идеи за подобряване на организацията на образователния процес по английски език.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720