Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физическа култура без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по физическа култура. Решаване на педагогически, методически и практически казуси, тестове, дидактически задачи.

Програмата завършва с тест за усвоени знания и практически умения.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  ас. Даринка Игнатова
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720