Предназначение:

за учители с втора професионалноквалификационна степен, преподаващи икономическите дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:

Педагогически иновации. Специфика на иновационно педагогическо изследване в сравнение с диагностична процедура и дипломна работа за описание на добра педагогическа практика. Примерна структура на писмена разработка с иновационноизследователски характер. Статистически процедури за обработка и анализ на емпирични данни. ДОИ по професията в условията на динамично развитие на образователната среда. Описание и представяне на иновационно педагогическо изследване по икономическите дисциплини.

Програмата завършва с обсъждане на проекти на участниците за иновационно педагогическо изследване по икономическите дисциплини.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170