Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители с  втора или трета  професионално-квалификационна степен, преподаващи икономическите дисциплини в професионални гимназии и средни  училища.

Тематична рамка:

 Методологични аспекти на педагогическото изследване. Европейски стратегически документи, ДОИ по професията в условията на динамичното развитие на образователната среда.  Педагогическа иновация, диагностика. Специфика на иновационното, диагностичното педагогическо  изследване.

Програмата завършва с обсъждане на варианти за индивидуално   иновационно, диагностично изследване по икономическите дисциплини.

Обучението се провежда в три фази, всяка една с продължителност  16  академични часа  = 1 квалификационен кредит.   

  

 • Подготовка за:
  I ПКС, II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  20 -21 януари 2019 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  за информация: snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170