Предназначение:

за учители по теория и практика от професионално направление „Строителство и геодезия“ с трета или втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Методологически основи на педагогическите изследвания. Планиране, подготовка и организация на изследванията. Методи и инструментариум. Представяне и анализ на резултатите от диагностичните и иновационните педагогически изследвания в професионално направление „Строителство и геодезия“.

Програмата завършва със защита на изследователски проект по избрана тема в професионалното направление.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р инж. Катя Стоянова
 • За контакт и заявки:

  kstoianova@diuu.uni-sofia.bg; 0878 123466