Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогически кадри от направлението с трета или втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Постановка и методология на изследователската дейност на учителя. Методика на изследователската дейност. Изисквания към съдържанието и формата на разработките, свързани с изследователската дейност.

Програмата завършва със защита на проект с изследователски характер.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2,1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  гл. ас. инж. Светлана Янкова
 • За контакт и заявки:

  svetla_yankova70@abv.bg, 0879 929688