Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по информационни технологии с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Актуализиране на учебното съдържание по ИИТ. Тенденции в развитието на информатиката и информационните технологии. Съвременни технологии за обучение, контрол и оценка.

Програмата завършва с обсъждане на варианти на изпитни теми от учебното съдържание по ИИТ.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  септември 2015
 • Място на провеждане:
  ДИУУ и по заявка
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:

  mcavip@yahoo.com; 0879 994181