Предназначение:

за учители по география с пета професионално квалификационна степен и с интерес към проблематиката.

Тематична рамка:
 • Модул І – Актуални проблеми на науката география и нови идеи и решения за географското образование.
 • Модул ІІ – Класически и нови идеи в географското знание и познание: Геополитика и геостратегия. Географски аспекти на устойчивото развитие. Нови методи в географското познание. Актуални проблеми на икономическото развитие на България.
 • Модул ІІІ – Конструиране на методически варианти на тематични стратегии, вкл. и с образователни ИКТ.

Програмата завършва с конструиране и обосноваване на тематична образователна стратегия в прогимназиален или в гимназиален етап.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Комплексен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218