Предназначение:

за учители по химия с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни изисквания към образователния процес. Научни и дидактически аспекти на основни въпроси от обща, неорганична и органична химия в контекста на учебното съдържание и задължителната учебна документация (Държавни образователни изисквания и учебни програми). Конструиране на методически варианти за изучаване на обобщени теми от учебното съдържание по химия в средното училище. Използване на задължителната учебна документация по химия и опазване на околната среда 7.-12. клас и по човекът и природата 5.-6. клас. Съвременни дидактически технологии. Методи за контрол и оценка.

Програмата завършва със защита на проект за съдържанието и методиката на преподаване на тема от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда или човекът и природата.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231