Предназначение:

за учители по професионална подготовка (теория и практика) от професионално направление „Строителство и геодезия“ с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавни документи в сферата на професионалното образование – професионално направление „Строителство и геодезия“. Приложение на индивидуалния и диференциран подход. Развитие на професионални умения. Интерактивни техники. Измерване и оценка на професионалните компетенции в обучението по специалните предмети от професионално направление „Строителство и геодезия“.

Програмата завършва с проект на методическа разработка, включваща основни акценти от тематиката на курса.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р инж. Катя Стоянова
 • За контакт и заявки:

  kstoianova@diuu.uni-sofia.bg; 0878 123466