Предназначение:

за учители по специалните учебни предмети от професионалните училища по транспорт и енергетика с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Развитието на системата за професионално образование и обучение и новата учебна документация. Съвременни педагогически иинформационно-комуникационни технологии в обучението по професионална подготовка. Методически възможности за хармонизиране на обучението по теория и практика.

Програмата завършва с дискусия върху резултатите от теоретичните проучвания и методическата интерпретация на проблемите, включени в съдържанието.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg; 0889 416115
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort