Предназначение:

за учители по химия без професионалноквалификационна степен и новоназначени учители.

Тематична рамка:

Приоритети на химическото образование. Същност, структура и функции на задължителната учебна документация по химия и опазване на околната среда и човекът и природата; планиране и организация на образователния процес чрез прилагане на ДОИ и учебните програми. Междупредметни връзки в рамките на КОО „Природни науки и екология“. Съвременни дидактически технологии. Методи за контрол и оценка.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на проект за планиране и преподаване на конкретна тема от учебното съдържание. Разработване на портфолио.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231