Предназначение:

за учители без професионалноквалификационна степен, преподаващи икономически дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:

Нормативни основи на обучението по икономически дисциплини. Форми и технологии за организация и реализиране на обучението по икономика. Годишно и текущо планиране на образователно-възпитателния процес. Таксономии; мониторинг и контрол в обучението, оценяване.

Програмата завършва с устни индивидуални проекти за описание на собствена педагогическа практика по въпрос от тематичната рамка.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170