Предназначение:

за учители по теория и практика от професионално направление „Строителство и геодезия“ без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Планиране, организиране и провеждане на образователния процес по специалните предмети. Специфика на учебното съдържание, видове уроци и занятия по теория и практика в професионалното направление и тяхната характеристика. Интегративни тенденции в обучението по специалните предмети от професионално направление „Строителство и геодезия“.

Програмата завършва с методическа разработка на урок (занятие) по конкретно учебно съдържание от специален предмет в професионално направление „Строителство и геодезия“.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р инж. Катя Стоянова
 • За контакт и заявки:

  kstoianova@diuu.uni-sofia.bg; 0878 123466