Предназначение:

за учители по професионална подготовка от направление „Транспорт и енергетика“ без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Обучението като дидактическа система. Новата учебна документация като нормативна основа за подготовка и планиране на обучението по теория и практика. Съвременни технологии за обучение и контрол на учебния процес по теория и практика.

Програмата завършва с дискусия по обобщени теми за подготовката, организацията, реализацията и контрола на съвременния образователен процес.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg; 0889 416115