Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по професионална подготовка (теория и практика) от направлението без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебното съдържание и учебните програми по специалните предмети. Специфика на учебното съдържание, типове уроци и занятия по теория и практика по предмети от направлението. Интегративни тенденции в обучението по специалните предмети. Планиране, организиране и провеждане на образователния процес в различни типове уроци по предмети от направлението.

Програмата завършва с представяне на вариант за провеждане на урок.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/16/24
 • Брой кредити:
  0,5/1,06/1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Магдалена Цонева
 • За контакт и заявки:

  magi.education@abv.bg; 0878 758837