Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за директори, педагогически съветници със специалност педагогика и психология, ресурсни учители, „старши“ и „главен“ учител.

Тематична рамка:

Промяна на концепциите за интегрирано образование. Въпросите на учители и възпитатели за включващото образование Използване на ресурсите на учениците в класа – изграждане на екип от връстници. Приобщаване на семейството и общността в процеса на включване – опитът в щата Илинойс, САЩ.

Програмата предлага нов модел, базиран на медиа образователни инструменти. Използват се образователните филми на Джаки Комфорти „Изборите“, „Фамилия, приятели, бъдеще“ и „Въпроси за педагози“.

Програмата завършва с проект за среда за включващо образование.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Райна Захариева
 • За контакт и заявки:

  rayna_zaharieva@abv.bg; 0885 222355