Предназначение:

за старши или за главни учители по география

Тематична рамка:
 • Модул І – Професионалният профил на учителя.
 • Модул ІI – Кариерното развитие на учителя по география –  специфични задължения по длъжности: нормативни, информационни и технологични; ресурсна осигуреност.
 • Модул ІII – Има ли основание четирите признака, с които се дефинира кариерното развитие (учителски стаж, получени квалификационни кредити, придобита професионално-квалификационна степен, резултати от атестирането) да се интерпретират като ориентир за качество?
 • Модул ІV – Портфолиото на учителя по география – един начин за доказване на професионална компетентност.

Програмата завършва с изработване и представяне на: собствено портфолио или модел на портфолио в съответствие с профила на учителя.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218