Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за старши или главни учители по география.

Тематична рамка:
 • Модул І – Кариерното развитие на учителя по география – специфични задължения по длъжности: нормативни, информационни и технологични; ресурсна осигуреност. 
 • Модул ІІ – Образователното портфолио на учителя по география – един начин за доказване на професионална компетентност.

Програмата завършва с представяне на: 1) собствено портфолио или 2) модел на портфолио на учителя по география.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dangelova7@gmail.com; 0898 791807