Предназначение:

за учители по професионална подготовка (теория и практика) от професионално направление „Строителство и геодезия“.

Тематична рамка:

Професионално-педагогически компетенции за заемане на длъжностите „младши учител“ и „учител“ в сравнителен план. Надграждане на професионално-педагогическите компетенции чрез създаване на подкрепяща среда за взаимодействие между заемащите длъжностите „младши учител“ и „учител“.

Програмата завършва с обсъждане и извеждане на проблеми за по-нататъшна квалификационна дейност в коментираната тематична област.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р инж. Катя Стоянова
 • За контакт и заявки:

  kstoianova@diuu.uni-sofia.bg; 0878 123466
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort