Предназначение:

за учители по професионална подготовка (теория и практика) от професионално направление „Строителство и геодезия“.

Тематична рамка:

Професионално-педагогически компетенции за заемане на длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ в сравнителен план. Педагогически компетенции в областта на актуални методически проблеми в професионално направление „Строителство и геодезия“, съобразно със специфичните изисквания към двете длъжности.

Програмата завършва с обсъждане и извеждане на проблеми, съобразно с функциите на двете учителски длъжности в професионалното направление.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р инж. Катя Стоянова
 • За контакт и заявки:

  kstoianova@diuu.uni-sofia.bg; 0878 123466