Предназначение:

за учители по професионална подготовка с длъжност „младши учител“ или с малък педагогически стаж (до 4 г.).

Тематична рамка:

Съвременни тенденции в преподаването на специалните предмети в професионалните училища. Затруднения на начинаещия учител и възможности за тяхното преодоляване. Конструиране и обсъждане на методически варианти за ефективно обучение.

Програмата завършва с разработване на дидактически материали.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg; 0889 416115
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort