Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогичeския съветник/училищен психолог в училище/детската градина с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Професионални умения на педагогическия съветник/училищен психолог в училище/детска градина във връзка с основните направления в неговата работа. Специфика на ресурсите в образователната среда и общността, в която работи. Компетентности и резултати при решаване на казуси с ученици/деца – учители – родители.

Програмата завършва с обсъждане на случаи от педагогическата практика.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16 за фаза
 • Брой кредити:
  1 за фаза
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  27-28 април
 • Ръководител:
  доц. д-р Райна Захариева
 • За контакт и заявки:

  rayna_zaharieva@abv.bg