Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогичeския съветник/училищен психолог в училище/детска градина с трета професионалноквалификационна степен и интерес към изследователска дейност.

Тематична рамка:
 • І модул: Теоретико-методологическа същност на изследователската работа на психолога/педагогическия съветник. Дизайн на изследването.
 • ІІ модул: Методология и методика на диагностичното или иновационното изследване.

Програмата завършва със защита на индивидуални проекти от диагностично изследване

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16 за фаза
 • Брой кредити:
  1 за фаза
 • Време на провеждане:
  16-17 март
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Райна Захариева
 • За контакт и заявки:
  rayna_zaharieva@abv.bg