Предназначение:

за учители по математика с интерес към преподаването на стохастическото учебно съдържание.

Тематична рамка:

Изучаване на комбинаторика, вероятности и статистика в училищните курсове по математика. Методика на преподаването на стохастическия учебен материал. Исторически аспект на проблема у нас и в някои развити страни.

Програмата завършва с разработка на примерни уроци и решаване на задачи по стохастика.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  nic_g@abv.bg; 0889 559563