Предназначение:

за учители по математика с интерес към тази проблематика.

Тематична рамка:

Технологичен модел за изработване на диагностичен тест по математика; определяне на съдържателните цели; критерии за измерване на постиженията на учениците. Статистическа обработка на резултатите. Количествен и качествен анализ на резултатите.

Програмата завършва с изработване на диагностични тестове и компютърен образователен проект

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  nic_g@abv.bg; 0889 559563
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort