Предназначение:

за учители по български език и литература без професионалноквалификационна степен и с пета професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към проблемите на обучението по български език и се подготвят за придобиване на пета и четвърта професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по български език и литература и приложението им в новите учебни програми. Съвременни европейски тенденции в езиковото образование. Национални традиции и нови съдържателни и технологични елементи. Система от упражнения за развиване на комуникативноречеви умения у учениците. Контрол и оценяване на знанията и уменията на учениците.

Програмата завършва с обмен на конкретни идеи за подобряване на организацията на образователния процес по български език и литература.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  проф. д-р Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort