Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогически съветници, завършили І фаза от първия модул на програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“ с ръководител на обучението доц. д-р Станка Михалкова.

Тематична рамка:

Програмата има за цел усъвършенстване на консултантските умения на педагогическите съветници. В приложен план се овладяват съвременни психологически подходи и техники от различни психотерапевтични школи.

Основно преимущество на програмата е възможността за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултантска практика на участниците, още от втората фаза на първия модул.

След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  64 (2х32 часа)
 • Брой кредити:
  4,2
 • Време на провеждане:

  ІІ фаза: 29 септември-3 октомври 2014 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Станка Михалкова
 • За контакт и заявки:
  uskonsultirane@gmail.com