Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

Дистанционна/присъствено-дистанционнна програма за учители с интерес и опит в използването на социални мрежи за образователни цели.

Тематична рамка:

Професионалното развитие на учителя и възможностите на новите технологии. Социални мрежи. Лична образователна среда и лична образователна мрежа като ефективни средства за подпомагане работата на учителя и повишаване нейното качество. Използване на социалните мрежи за изграждане на професионални общности.

Програмата завършва с обсъждане възможностите за изграждане на лична обучителна мрежа на участниците.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  bstoimenova@abv.bg