Предназначение:

Дистанционна/присъствено-дистанционнна програма за учители, които преподават история и цивилизация със средствата на чужд (английски, испански, немски, руски и френски) език.

Тематична рамка:

Съвременни тенденции при прилагане на подхода CLIL/EMILE в училище. CLIL компетенции на преподавателя: специфика на неговия профил. Стратегии при обучението по история и цивилизация на чужд език. Избор и оценка на подходящи учебни помагала и ресурси за CLIL класната стая.

Програмата завършва с разработване и обсъждане на дидактически материали, предназначени за обучение по история и цивилизация на чужд език.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort