1Предназначение:

За учители по история и цивилизация с интерес към прилагането на методически новости в работата си.

Тематична рамка:

Интерактивен модел на обучение. Интерактивна обучителна среда. Същност на интерактивните методи и техники. Видове. Ролята на учителя и на учениците. Примери за конкретни интерактивни техники (ролева игра, казуси, симулации, мозъчна атака, техники за групово вземане на решение и др.) в обучението по история.

Програмата завършва с дискусия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720