Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За учители по история и цивилизация, които желаят да разширят своите професионални умения.

Тематична рамка:

Същност на устната история. Добри практики при използване на устна история в училище и нейните възможности за развиване на специфични умения у учениците. Устна история и проектна работа.

Програмата завършва с разработване на проект за използване на устна история по конкретна тема.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  bstoimenova@abv.bg