Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За учители с интерес към нови технологии при преподаване на история и цивилизация.

Тематична  рамка:

Киното (документално и художествено) като комплексен и богат източник на информация за обществото, за личните съдби на обикновените хора и малцинствата, за техния всекидневен живот. Развиване на критично мислене у учениците чрез дидактическо приложение на филмови кадри в обучението по история и цивилизация.

Програмата завършва с дискусия за възможностите на киното в обучението по история и цивилизация.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24/16
 • Брой кредити:
  1,6/1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  bstoimenova@abv.bg