Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

За директори и помощник директори на учебни заведения от общото и професионалното образование, ръководители на центрове за професионално обучение и други, както и педагогически специалисти: учители, възпитатели и др., които имат интерес към проблематиката на образователния и училищен мениджмънт.

Тематична рамка:

Специализацията включва девет учебни дисциплини, разпределени в 200 учебни часа, които разглеждат актуални аспекти на прехода на образованието към нова образователна система на учене през целия живот. Основният акцент е поставен върху задачите на образователния мениджмънт при решаването на проблемите на прехода и съответно на училищния мениджмънт при развитието на учебните заведения като учещи организации. Подробно се разглеждат и свързаните с тях проблеми на психологията на управлението, на управленската педагогика и философия. В учебния план на специализацията присъстват и по-специфични въпроси на икономиката на образованието, гражданското образование, информационно-комуникационните технологии и доцимологията.

Специално място е отделено и на усъвършенстване на изследователската и авторската компетентности, необходими за провеждане на проучвания, създаване на писмени разработки, презентиране и защита.

Специализацията завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Форма на обучение: присъствено-дистанционна.

Цена на обучението: 500 лв.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Едногодишна специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  10 март 2018 г. – 9 март 2019 г.
 • Място на провеждане:
  София
 • Ръководител:
  доц. д-р Чавдар Катански
 • За контакт и заявки:

  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 733
  Срок за записване:
  12.02.2018 г. – 09.03.2018 г.