Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение

За учители по български език и литература и по чужди езици, които притежават трета професионалноквалификационна степен и се подготвят за придобиване на IІ ПКС.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  29-30 ноември
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. д-р Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720