Предназначение:

за учители от всички специалности, класни ръководители и други педагогически специалисти.

Тематична рамка:

Основни принципи на японската философия на образованието. Прилики и разлики между целите и методите на европейската и японската педагогическа психология и възможности за прилагане на ефективни японски техники за мотивиране на учениците за работа в екип в детската градина, началното и средното училище. Особености на мотивацията и удовлетвореността от работа в група. Проблеми на работата в екип и тяхното решаване. Социализация на отпадащи от училище и трудни за комуникация ученици.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат:

 • да определят и разпознават особеностите на мотивацията и удовлетвореността от екипното взаимодействие;
 • да прилагат ефективни модерни методи и техники на социализация, които да създадат дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.

Програмата завършва с интерактивен тренинг за използване на методи и техники на японската педагогическа практика за създаване на екипност в класа.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:

  интернет онлайн курс
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:
  foundation_madara@yahoo.com