Предназначение:

за учители по География и икономика.

Тематична рамка:
 • I модул − Интегриране на ИКТ в обучението по география – същност, образователни технологии, ресурси.
 • II модул – Образователни технологии за интегриране на електронен учебен курс в обучението по география.
 • III модул − Образователни технологии за използване на интерактивни уроци.
 • IV модул − Образователни технологии за използване на уеб базирани задания.
 • V модул − Образователни технологии за използване на проектно-базирани задания

Програмата завършва с представяне на:

 1. избран(и) ресурс(и) за интегриране на ИКТ в обучението по география и
 2. методически вариант на използването му.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg; 0879 994218