Предназначение:

за учители по География и икономика.

Тематична рамка:
 • I модул – Контролът в обучението по география – същност, контролен цикъл, параметри на контрола (вкл. и оценяване).
 • II модул – Конструиране на видове контрол: урочен и периодичен (входящ, тематичен, изходящ (годишен).
 • III модул – Разработване на съдържателна рамка на тест по география и икономика. Формулиране или избор на различни видове задачи.
 • IV модул – Контролът в обучението по география в контекста на националното външно оценяване.

Програмата завършва с представяне на:

 1. модел за избран вид контрол: урочен или периодичен или от националното външно оценяване, вкл. задачи, различни по форма на отговора или
 2. съдържателна рамка на тест по география за избран клас, вкл. и съответните задачи.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg; 0879 994218
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort