Предназначение:

за учители по География и икономика.

Тематична рамка:
 • I модул – Контролът в обучението по география – същност, контролен цикъл, параметри на контрола (вкл. и оценяване). Рубрикята ката ресурс за осъществяване на обучението и за оценяване на резултатите.
 • II модул – Използване на е-генератор за създаване на рубрики.
 • III модул – Конструиране на методически варианти за използване на рубрики в обучението по география.

Програмата завършва с представяне на:

 1. модел за избрана рубрика и
 2. методически вариант на използването ú.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218