Предназначение:

за учители по природни науки и информационни технологии с ІІ или ІІІ професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Педагогическата действителност като обект на изследване. Видове педагогически изследвания. Структура и съдържание на диагностично/иновационно-експериментално изследване. Подготовка, провеждане на диагностична процедура/дидактически експеримент.

Програмата завършва представяне на концепция за диагностично/иновационно-експериментално изследване.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  по заявка
 • Място на провеждане:
  ДИУУ, с използване на присъствено-дистанционна форма на обучение
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732