Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по География и икономика.

Тематична рамка:
 • I модул – Анализиране на регламента за провеждане на националната олимпиада по география и икономика 2017/2018 г.
 • II модул – Подготовка за общинския кръг: 1) Конструиране на таблици на спецификациите и формулиране на задачи за 6-те състезателни групи. 2) Проучване или определяне и прилагане на критерии за оценяване.
 • III модул – Подготовка за областния и за националния кръг на олимпиадата.
 • IV модул – Анализиране на ръководство (насоки) за участие в международна олимпиада по география.

Програмата завършва с: представяне на

 1. таблици на спецификациите  и
 2. набор от задачи за 6-те състезателни групи от общинския кръг на олимпиадата.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  18.12.2017 г. (понеделник) и 08-01-2018 г. (понеделник) в извънучебно време: 09.00 – 12.00 ч. или 14− 17.00 ч./по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dangelova7@gmail.com; 0879 994 218; 0898 791 807