Предназначение:

за учители по География и икономика.

Тематична рамка:
 • I модул – Анализиране на актуалния регламен за провеждане на националната олимпиада по география и икономика.
 • II модул – Подготовка за общинския кръг: 1) Конструиране на таблици на спецификациите и формулиране на задачи за 6-те състезателни групи. 2) Проучване или определяне и прилагане на критерии за оценяване.
 • III модул – Подготовка за областния и за националния кръг на олимпиадата.
 • IV модул – Анализиране на ръководство (насоки) за участие в международна олимпиада по география.

Програмата завършва с: представяне на

 1. таблици на спецификациите  и
 2. набор от задачи за 6-те състезателни групи от общинския кръг на олимпиадата.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218